AKTA PENCEGAHAN RASUAH 1997 PDF

View Larger Image. Ask Seller a Question. Visit Seller's Storefront. OX11 7HB. Prompt dispatch on clearance of payment. If any doubt about condition of book in addition to that described please e-mail or call.

Author:Zugis Meztikinos
Country:Belarus
Language:English (Spanish)
Genre:Medical
Published (Last):9 June 2014
Pages:324
PDF File Size:13.49 Mb
ePub File Size:9.91 Mb
ISBN:553-4-29544-797-8
Downloads:21300
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:FenrilrajasPortal Politik. Sebelum itu, BPR hanyalah sebuah unit kecil yang diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri JPM untuk menjalankan aktiviti-aktiviti pencegahan rasuah khususnya ceramah.

Pada masa itu juga, siasatan kes-kes rasuah dijalankan oleh Cawangan Jenayah Khas yang diletakkan di bawah Jabatan Polis. Penukaran nama ini bertujuan untuk memberi tugas yang lebih kuasa kepada Biro yang bukan sahaja menyiasat kes-kes yang berkaitan dengan kepentingan negara. Inilah kali pertama jabatan ini ditubuhkan melalui sebuah akta. Badan itu bertindak mengikut Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah yang digubal bagi menggantikan Akta Pencegah Rasuah dan diketuai oleh seorang Ketua Pesuruhjaya.

Sejak dibentuk pada 1 Januari , pencapaian dan amalan baik SPRM diiktiraf oleh badan antarabangsa secara langsung dan secara tidak langsung.

Dalam pada itu, Laporan Daya Saing Global , yang menyenaraikan kedudukan Malaysia meningkat ke tangga 20 daripada kalangan negara, turut mengiktiraf bahawa Malaysia secara relatif berjaya dalam usaha memerangi soal rasuah dan birokrasi. Malaysia memperbaiki kedudukan daya saing negara berbanding di kedudukan ke daripada negara yang dicatat tahun lepas.

Menurut laporan itu yang dikeluarkan baru-baru ini, Malaysia yang memperkenalkan strategi transformasi besar-besaran sejak , muncul antara negara yang berjaya memerangi elemen rasuah dan birokrasi, yang sering menjadi perhatian ramai pihak.

Mencerminkan kecemerlangan dan kegemilangan 13 buah negeri dan Kerajaan Persekutuan yang bebas rasuah, warganegaranya kukuh dalam nilai agama dan kejiwaan dan didorong oleh tahap etika yang paling tinggi. Bulan sabit mencerminkan agama Islam yang juga merupakan agama rasmi negara ini. Pengetahuan agama dan ketaqwaan dapat menghindar diri dari perbuatan rasuah. Melambangkan kuasa yang dimiliki oleh pegawai-pegawai SPRM seperti yang telah ditetapkan oleh undang-undang Negara dalam melaksanakan tugas mencegah jenayah rasuah, sedia berjuang demi mendukung hasrat semua warga walau seribu rintangan dan cabaran, tetap mara ke hadapan.

Melambangkan alat mempertahankan diri. Ia memberi maksud bahawa tugas risikan yang dilaksanakan dengan cekap dan berkualiti dengan identiti pemberi maklumat dirahsiakan.

Melambangkan kemajuan, kemakmuran dan kejayaan, dalam masyarakat yang sepenuhnya bermoral dan beretika. Segala aduan yang diterima akan dijalankan siasatan sewajarnya tanpa prasangka dengan amanah, tegas dan adil.

Melambangkan keberanian dan kekuatan dalam melaksanakan segala tugas walau seribu rintangan dan cabaran tetap mara kehadapan. Mencerminkan aktiviti pendidikan tentang rasuah dan kesan buruknya, merangkumi seluruh negeri di Malaysia. Melambangkan semangat mempertahankan pusaka bangsa dan khazanah negara agar dapat diwarisi oleh genarasi yang akan datang.

Melambangkan perjuangan yang paling berharga iaitu membanteras jenayah rasuah demi mencapai kejayaan yang tidak ternilai iaitu Negara yang bebas rasuah. Melambangkan adil iaitu keadilan adalah salah satu daripada piagam pelanggan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dalam apa jua keputusan yang diambil tanpa mengira pangkat dan bangsa.

Mencerminkan amanah dan harmoni. Ini bermaksud bahawa di samping menguatkuasakan undang-undang, badan ini juga merangka dan melaksanakan kempen pencegahan rasuah melalui program penerangan, pendidikan, dan perhubungan masyarakat. Warna kelabu adalah warna neutral yang terletak di antara putih dan hitam, yang melambangkan kebebasan dan ketelusan SPRM dalam usaha pembanterasan jenayah rasuah tanpa campur tangan mana-mana pihak.

Melambangkan semangat perjuangan mempertahankan kedaulatan dan maruah negara walau terpaksa menumpahkan darah. Melambangkan jiwa yang bersih dalam perjuangan yang suci menegakkan kebenaran dan menghapuskan kemungkaran. Bertindak secara saksama tanpa prasangka dan berat sebelah dalam semua keadaan berteraskan keluhuran undang-undang. Meneliti amalan, sistem dan tatacara badan-badan awam untuk memudahkan penemuan kesalahan di bawah Akta ini dan untuk menghasilkan kajian semula amalan, sistem atau tatacara itu yang pada pendapat Ketua Pesuruhjaya mungkin membawa kepada rasuah; Mengarahkan, menasihati dan membantu mana-mana orang, atas permintaan orang itu, tentang cara-cara bagaimana rasuah dapat dihapuskan oleh orang itu; Menasihati ketua badan-badan awam tentang apa-apa perubahan dalam amalan, sistem atau tatacara yang sesuai dengan penunaian berkesan kewajipan-kewajipan badan-badan awam itu sebagaimana yang difikirkan perlu oleh Ketua Pesuruhjaya untuk mengurangkan kemungkinan berlakunya rasuah; Mendidik orang ramai untuk menentang rasuah; dan Mendapatkan dan memelihara sokongan orang ramai dalam memerangi rasuah.

Sungguhpun ia terletak di bawah Jabatan Perdana Menteri tetapi itu hanyalah sekadar melibatkan urusan kewangan dan kakitangan sahaja. Urusan harian BPR dilaksanakan secara bebas dan berkecuali oleh pegawai-pegawainya di bawah pengawasan Ketua Pengarah tanpa campur tangan daripada mana-mana pihak. BPR mempunyai 11 bahagian di peringkat Ibu Pejabat serta 15 buah pejabat peringkat negeri diketuai oleh seorang Pengarah Negeri.

Seperti yang ditandakan oleh namanya, peranan jabatan adalah tertakluk kepada Seksyen 7 subseksyen a dan b Malaysia Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah MACCA seperti berikut: subseksyen yang berikut:.

Secara keseluruhan, Pengurusan Sumber Manusia dan Bahagian Pentadbiran adalah bertanggungjawab bagi pentadbiran, pengambilan, perkhidmatan, kewangan, akaun dan pembangunan di SPRM. Bahagian ini terdiri daripada:. Komuniti Bahagian Pendidikan adalah salah satu bahagian penting dalam SPRM untuk menjalankan fungsinya selaras dengan Seksyen 7 f Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia yang adalah untuk mendidik orang ramai dalam memerangi rasuah, dan Seksyen 7 g untuk mendapatkan dan mengekalkan sokongan orang ramai dalam memerangi rasuah.

Bahagian Perundangan dan Pendakwaan bertanggungjawab untuk pendakwaan dan kelakuan perbicaraan rasuah dan penyalahgunaan kuasa di mahkamah. Pendakwaan dilakukan secara adil dan memenuhi standard bukti sebagaimana yang dikehendaki di bawah undang-undang. Bahagian ini juga peruses kertas siasatan yang dihantar oleh Jabatan Siasatan dan memutuskan atau memberi arahan lanjut sewajarnya. Bahagian Perisikan adalah salah satu bahagian penting dalam SPRM untuk melaksanakan fungsi sebagai pusat maklumat.

Pengumpulan maklumat dilakukan melalui pelbagai sumber, kaedah dan teknik-teknik terkini. Bahagian ini telah ditubuhkan untuk menjalankan tugas-tugas perkhidmatan perundingan dalam selaras dengan peruntukan undang-undang Seksyen 7 subseksyen c , d dan e Malaysia Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Untuk meneliti amalan, sistem atau tatacara badan-badan awam untuk memudahkan penemuan kesalahan di bawah Akta ini, untuk mendapatkan semakan semula amalan, sistem atau prosedur yang mungkin membawa kepada rasuah dan mengarahkan, menasihati dan membantu mengenai cara-cara dalam yang rasuah boleh dihapuskan.

Untuk memberi nasihat kepada badan-badan awam, organisasi dan syarikat swasta mengenai cara-cara di mana rasuah boleh dihapuskan. Bahagian ini telah ditubuhkan sebagai 1 sumber utama untuk membantu yang Pengurusan Top Malaysia Agensi Rasuah Pencegahan SPRM dalam perancangan dasar suruhanjaya dan penyelarasan melalui penyelidikan, bersama ordinasi-dan pemantauan ke arah penghapusan yang rasuah, penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa melalui perancangan strategik dan pelaksanaan rancangan latihan yang profesional dan berkesan.

Bahagian Keselamatan adalah benteng perlindungan kepada SPRM dan bertanggungjawab sepenuhnya dalam aspek keselamatan perlindungan dan kawalan ke atas aset, kakitangan, dokumen dan sistem operasi SPRM secara keseluruhan. Bahagian Kecemerlangan dan Profesionalisme memulakan operasinya pada 1 Ogos Peranan utama bahagian ini adalah untuk menguatkuasakan semua arahan peraturan dan prosedur yang berkaitan dengan tatatertib dan untuk memastikan pematuhan.

Pelaksanaan dan tanggungjawab untuk melaksanakan Arahan Perdana Menteri No. Melalui pelaksanaan Arahan Perdana Menteri No. Untuk membantu pengukuhan integriti, meningkatkan tadbir urus yang baik dan mengurangkan sebarang masalah birokrasi di kementerian, kerajaan negeri, jabatan, agensi-agensi kerajaan serta anak-anak syarikat kerajaan untuk membasmi rasuah, penyalahgunaan kuasa, penyelewengan dan kelemahan dalam pengurusan.

Peranan ini adalah selaras dengan aspirasi kerajaan untuk meningkatkan kualiti sistem penyampaian kerajaan dan mewujudkan sebuah negara rasuah yang bebas yang berdasarkan nilai-nilai yang baik dan alasan moral yang tinggi. Arahan No. Arahan Perdana Menteri no.

Antara keputusan itu adalah bahawa semua kementerian, jabatan-jabatan kerajaan negeri dan agensi kerajaan memulakan Jawatankuasa mengenai Integriti Tadbir CIG akan memberi tumpuan kepada mengukuhkan keutuhan pengurusan pentadbiran kerajaan Malaysia sistem supaya semua usaha untuk membasmi rasuah dan penyelewengan di kalangan penjawat awam dapat dipertingkatkan dalaman , satu pendekatan yang menyeluruh, sistematik dan berterusan.

Penubuhan tiga Jawatankuasa ini menimbulkan kekeliruan dan tugas-tugas tambahan dalam bentuk keratan maklum balas, perbincangan mengenai isu-isu yang berulang-ulang dan juga bertindih terma rujukan. CIG telah diluluskan pada 20 November dan telah dikuatkuasakan pada 1 Januari Bahagian Pendaftaran Rahsia telah ditubuhkan secara rasmi pada 01 Ogos Bahagian ini telah dinaikkan taraf dari Cawangan Pendaftaran Rahsia yang berada di bawah penyeliaan Bahagian Siasatan.

Bahagian ini bertanggungjawab untuk melaporkan kepada Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi. Secara umumnya MACA diharap akan menjadi pusat serantau bagi usaha-usaha meningkatkan kapasiti dan kapabiliti dalam pembanterasan rasuah. Pelbagai institusi dan pertubuhan antarabangsa telah menyatakan hasrat untuk bekerjasama dengan Malaysia dalam menyediakan tenaga pengajar, pakar untuk merangka dan mengendalikan kursus, latihan, seminar, dan bengkel setiap tahun terutamanya di rantau Asia-Pasifik dalam pembenterasan jenayah rasuah.

Dengan adanya pelbagai program yang dirancang adalah diharapkan MACA akan muncul sebagai pusat pembelajaran dan latihan terpenting di rantau Asia. Penubuhan MACA ini juga adalah sebagai tanggungjawab untuk meningkatkan kemahiran dan profesionalisme pegawai-pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, melalui penyediaan kursus-kursus dalam perkhidmatan untuk modul penyiasatan, pendakwaan, perisikan, pendidikan masyarakat, pemeriksaan dan perundingan, tatacara kerja, pengurusan dan kewangan, keselamatan, kepimpinan, latihan kejurulatihan, teknologi maklumat serta pengajian bahasa terutamanya Bahasa Inggeris.

Bagi meningkatkan keberkesanan SPRM, strategi ini memberi keutamaan kepada pengukuhan profesionalisme pegawai-pegawai SPRM serta pengukuhan kerjasama dengan agensi-agensi penguatkuasaan undang-undang rasuah antarabangsa dan menjalin hubungan yang baik dengan pihak media massa.

Strategi ini menekankan kepada usaha-usaha penghayatan nilai murni, pencegahan rasuah dan peningkatan sistem kawalselia yang tegas dalam penguatkuasaan peraturan dan undang-undang. Memperkemaskan undang-undang pencegahan rasuah yang meliputi aspek-aspek hukuman mandatori, beban membukti pemilikan harta melebihi pendapatan di pihak tertuduh, perampasan harta yang tidak dapat dijelaskan puncanya serta membolehkan penggunaan "agent provocateurs" dalam tindakan- tindakan siasatan SPRM.

Semua aspek tersebut bertujuan meningkatkan ketegasan penguatkuasaan undang-undang rasuah bagi memberi kesan "deterrence" terhadap penjenayah rasuah. Pekebun-pekebun sayur yang aktif di kawasan seluas lebih ekar 41 hektar , didapati membayar rasuah sehingga RM30, Kegiatan haram ini terbongkar apabila seorang individu bukan bumiputera Sabah menggunakan Sijil Anak Negeri untuk membuat tawaran dan memenangi plot tanah seluas 1.

Pemilikan sijil palsu itu juga membolehkan mereka membeli atau menjual tanah selain memiliki akaun ASB dan dipercayai sindiket ini dimulakan sejak awal tahun 30 tahun lalu. Suruhanjaya telah menerima sebanyak aduan mengenai rasuah dan penyalahgunaan kuasa dalam industri perlombongan pasir sepanjang tahun daripada orang ramai termasuk usaha proaktif SPRM dalam menangani isu penyeludupan pasir. Sebanyak 45 kertas siasatan telah dibuka daripada jumlah itu, dan sebanyak 43 tangkapan telah dibuat.

Daripada jumlah tersebut, 22 individu telah didakwa atas pelbagai tuduhan rasuah dan isu-isu penipuan pasir. Dua kes telah dibicarakan di Mahkamah Sesi Shah Alam dengan satu individu yang diberi enam 6 bulan penjara dan denda RM20, Walau bagaimanapun, SPRM telah memohon rayuan bagi kes kedua.

Bagi kes-kes lain yang berkaitan dengan penyeludupan pasir, perbicaraan ini masih berterusan. Rasuah terbongkar 'Ops Pasir' yang terlibat berjumlah RM, , Enam 6 individu telah ditangkap di bawah kesalahan rasuah untuk menuntut khidmat seks manakala jumlah sogokan tunggal tertinggi dicatatkan pada harga RM88, Bermula dari Mac , SPRM telah menjalankan operasi pembasmian rasuah dalam aktiviti pembalakan haram berdasarkan maklumat yang banyak dan laporan yang diterima.

Rampasan yang dijalankan dengan Jabatan Perhutanan Johor menyaksikan rampasan 10 unit jentera berat yang digunakan dalam pembalakan haram. Penemuan beribu-ribu kayu dalam pelbagai saiz dan sedia untuk dihantar, mendedahkan sifat tamak kontraktor pembalakan yang terlibat dalam rampasan aset negara yang tidak ternilai bagi kita. Aktiviti yang menyalahi undang-undang yang serupa juga berlaku di bahagian-bahagian lain seperti Hutan Simpanan di Tersang, Raub, Pahang.

Untuk hal ini, SPRM telah berjaya mengesan kecurian kayu menular yang berlaku dari siasatan yang dibuat pada awal bulan September Hasil siasatan juga menunjukkan bahawa kayu yang dijual kepada pembeli yang diperintahkan harga sehingga RM2, SPRM telah berjaya menggagalkan satu lagi aktiviti pembalakan haram berikutan penyitaan beratus-ratus kayu balak yang diekstrak secara haram bernilai berjuta-juta Ringgit bersama-sama dengan jentera berat yang digunakan untuk aktiviti-aktiviti haram di kawasan pergunungan yang bersempadan dengan Jalan Simpang Pulai - Cameron Highlands.

Siasatan awal mendedahkan bahawa lesen balak yang dikeluarkan bagi tanah swasta adalah untuk tempoh antara 16 Oktober hingga 15 Januari Walau bagaimanapun, aktiviti pembalakan masih dijalankan melebihi tempoh yang sah dan juga daripada kawasan yang dibenarkan.

Pada awal Jun , satu operasi yang diberi nama 'Ops Balak' telah dijalankan untuk menyokong tuduhan bahawa pegawai-pegawai dari Jabatan Perhutanan Negeri Kedah telah meminta sogokan dari pengendali kayu sebagai balasan untuk mendapatkan permit pembalakan. Semasa operasi ini, empat 4 pegawai-pegawai awam telah ditahan, yang melibatkan Pengarah Perhutanan Daerah Kedah Selatan, satu 1 pegawai dari agensi yang sama dan dua 2 Hutan Rangers.

SPRM juga telah menangkap beberapa anggota awam yang dikenali sebagai rakan sejenayah kepada mereka yang ditahan ke muka pengadilan. Kedua-dua tertuduh didakwa kerana memberi rasuah kepada Operasi dan Pegawai Penguatkuasa dari Jabatan Perhutanan Selangor sebagai dorongan untuk tidak merampas sebuah lori yang tidak berdaftar, jentolak Caterpillar dan jentera pengorek yang digunakan oleh kedua-dua tertuduh untuk menjalankan aktiviti pembalakan haram.

Kayu yang disita semasa operasi 'Ops Balak' dianggarkan sebanyak RM8, , Berlebihan aktiviti pembalakan haram yang dijalankan tanpa kawalan sewajarnya bukan sahaja merugikan kepada Kerajaan dari segi hasil tetapi juga akan memusnahkan habitat dan ekosistem semula jadi, lagi membahayakan spesis flora dan fauna.

Kehidupan semula jadi bagi orang asli juga akan dimusnahkan terutama orang-orang yang tinggal di hutan. Kebanyakan mereka ini yang masuk ke Malaysia semata-mata hendak mencari peluang pekerjaan.

Manakala yuran pemprosesan pas lawatan kerja sementara adalah antara RM Anggapan dengan menggunakan bilangan pendatang tersebut dan purata bayaran yuran pas lawatan kerja sementara serta levi yang sepatutnya dikenakan adalah RM

IHOME IP90 PDF

Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia

.

BANDUL FISIS PDF

ISBN 13: 9789678908863

.

INSATIABLE OPAL CAREW FREE PDF

.

TOP GEAR AMBITIOUS BUT RUBBISH PDF

.

Related Articles